Ochrona danych ©2002-2021

Ochrona danych i ich wykorzystanie

©2002-2021

M.K.SZUSTER jest właścicielem lub dysponentem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej SKLEP.SZUSTER.COM.PL oraz www.szuster.com.pl, w tym powielania jej treści w formie papierowej lub zapisywania jej na nośniku pamięci, do celów innych niż cele prywatne i cele niezwiązane z działalnością handlową.

Zabrania się czerpania korzyści majątkowej z tytułu sprzedaży kopii dowolnej części strony. Wprowadzenie zmian na stronie oraz wykorzystanie jej w ramach innych prac, publikacji lub stron internetowych w formie elektronicznej lub papierowej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela strony.

M.K.SZUSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian oraz poprawek, jeżeli uzna je za konieczne.